کمیته مطالعاتی C2 : کنترل و عملیات سیستم


ماموريت:

تسهیل و ترویج پیشرفت علم مهندسی و تبادل بین​‌المللی اطلاعات و دانش در زمینه کنترل و عملیات سیستم و همچنین افزودن ارزش به این اطلاعات و دانش از طریق تجزیه و تحلیل عملکرد سیستم و ارائه پیشنهادات

زمینه فعالیت کمیته مطالعاتی کنترل و عملیات سیستم:

  • کنترل و راه‌گزینی برای بالابردن ضریب اطمینان از لحاظ ولتاژ و فرکانس و ظرفیت
  • ذخایر و تدوین استراتژی‌های شرایط بحرانی
  • مدیریت اتصال‌کوتاه و بازیابی شبکه
  • برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و هماهنگی برای نیازهای ظرفیت سیستم
  • تحلیل الزامات و سیستم قدرت و ویژگی‌های ارزیابی امنیتی
  • الزامات، متدها و ابزار مورد نیاز جهت آموزش اوپراتورها
  • تاثیر ساختارهای نهادی بر روی عملیات سیستم - ساختارهای نهادی: رگولاتورها، معاملات تجاری و خدمات جانبی منعقد شده
  • ارزیابی عمکرد
  • بررسی عملکردهای مراکز‌کنترل

رئیس کمیته:

دکتر مصطفی رجبی‌​مشهدی (شرکت مدیریت شبکه برق ایران)
rajabi@igmc.ir

دبیرکمیته:

علی هدایی (شرکت موننکو ایران)
Hodaei.Ali@monencogroup.com

اعضاء

دکتر مصطفي رجبي​ مشهدي شرکت مديريت mrajabi@yahoo.com
دکتر شهرام ساماني شرکت موننکو ايران samani@baharanit.ir
مهندس علي هدايي موننکو ايران Hodaei.ali@monencogroup.com
دکتر حسين سيفي دانشگاه تربيت مدرس seifi_ho@modares.ac.ir
دکتر محمد حسين جاويدي دانشگاه فردوسي hossein_javidi@yahoo.com
دکتر هاشم مرتضوي شرکت برق منطقه ​اي خراسان hmortazavi@yahoo.com
دکتر فرخ اميني فر دانشگاه تهران faminifar@ut.ac.ir
مهندس اردشير مذکوري شرکت مديريت شبکه mazkouri@igmc.ir
مهندس مهدي مقيم‌زاده شرکت مديريت شبکه moghimzadeh@igmc.ir
دکتر هاشم عليپور شرکت توانير alipour@tavanir.org.ir
دکتر اسدي زارچ ساتبا abasadiz@gmail.com
مهندس مدقق ساتبا Modaghegh@saba.org.ir
دکتر مجيد زندي دانشگاه شهيد بهشتي m_zandi@sbu.ac.ir'

گروه​‌هاي کاري 

گزارش سالانه

برنامه سالانه