لیست اخبار / نشست تخصصي کميته مطالعاتي عمليات سيستم و کنترل سيگره ايران در سي و چهارمين کنفرانس بين المللي برق


نشست تخصصي کميته مطالعاتي عمليات سيستم و کنترل سيگره ايران در سي و چهارمين کنفرانس بين المللي برق

1398/10/14

کميته مطالعاتي عمليات سيستم و کنترل سيگره ايران (C2) در سي و چهارمين کنفرانس بين المللي برق، سمينار " همبست آب، محيط زيست، غذا و انرژي " را در تاريخ ۱۹ آذرماه در محل پژوهشگاه نيرو برگزار نمود.

جناب آقاي دکتر مجيد زندي مدير گروه مهندسي انرژي​ هاي تجديدپذير دانشگاه شهيد بهشتي در اين سمينار- که با حضور پر شور علاقمندان برگزار گرديد- با بيان اينکه در آينده، انرژي​هاي تجديدپذير نقش انکار ناپذيري در امنيت پايدار انرژي در چارچوب هم​بست و فن براي جامعه بشري خواهد داشت، گفت: "ضرورت توسعه پايدار در حوزه​ هاي آب، غذا و انرژي با نگرش محيط زيستي و تضمين دسترسي به منابع، براي نسل​هاي بعدي، نگاه پژوهشگران حوزه انرژي را معطوف انرژي​هاي تجديد پذير در شکل​ هاي مختلف آن نموده است."

دکتر مجيد زندي اظهار داشت: "ارائه راه حل براي تمامي چالش​هاي اساسي جامعه بشري شامل آب، غذا و انرژي و حفظ محيط زيست با استفاده از چارچوب و فن با نگرش حجمي آن امکان پذير است. از اين رو در راستاي امنيت پايدار غذايي در چارچوب و فن با نگرش حجمي، ارائه راه حل گلخانه تاريک انرژيتيک که در مرکز تحقيقات مهندسي انرژي​هاي تجديدپذير دانشگاه شهيد بهشتي به صورت نيمه صنعتي اجرا گرديده است، راهکاري بهينه است. از طرفي در چارچوب و فن با نگرش حجمي، راه حل​هاي منطقي، ممکن و ساده براي رفع آلودگي شهرهاي بزرگ نيز پيش بيني و قابل ارائه است."

به گفته وي ارائه روندهاي پژوهشي مراکز تحقيقاتي جهاني و توجه روز افزون به اين موضوع، جايگاه ويژه "هم​بست فن، آب، محيط زيست، غذا و انرژي با نگرش حجمي" را مخصوصاً طي چند سال اخير آشکار ساخته است. وي تاکيد کرد: "در آينده بسيار نزديک و در انقلاب صنعتي پنجم و با پيشرفت فناوري ذخيره سازهاي انرژي، منابع انرژي سنتي جاي خود را به منابع انرژي تجديدپذير خواهند داد و توليد ثروت جهاني در اين حوزه به شدت افزايش خواهد يافت."

شايان ذکر است آزمايشگاه هم​بست آب، محيط زيست، غذا و انرژي در سال ۱۳۹۷ در مجموعه آزمايشگاه ​هاي مهندسي انرژي هاي تجديدپذير دانشگاه شهيد بهشتي راه اندازي شده است. در اين آزمايشگاه، محققان رشته هاي مختلف اين حوزه به صورت مشترک به انجام تحقيق مشغول مي​باشند. از جمله اين فعاليت​ها مي توان به بهينه سازي مصرف آب در توليد محصولات کشاورزي به کمک انرژي خورشيدي اشاره نمود.