لیست اخبار / نشست کمیته مطالعاتی ماشین¬های الکتریکی دوار در سي و چهارمين کنفرانس بين المللي برق


نشست کمیته مطالعاتی ماشین¬های الکتریکی دوار در سي و چهارمين کنفرانس بين المللي برق

1398/10/14

نشست تخصصی به منظور معرفی اهداف و مأموریت های کمیته مطالعاتی ماشین های الکتریکی دوار سیگره ایران در تاریخ 98/09/20 جنب سی و چهارمین کنفرانس بین المللی برق PSC برگزار گردید.

در این نشست توضیحاتی پیرامون ساختار سازمانی و اهداف سیگره ایران ارائه گردید و در خصوص اهمیت بحث موتورهای الکتریکی از منظر بهبود بهره­ وری انرژی و بازار الکتروموتورها در دنیا و همچنین اثربخشی آن از دیدگاه انتشار گازهای گلخان ه­ای بحث و تبادل نظر شد. در پایان اعضای کمیته مطالعاتی و کارگروه ­های مربوطه معرفی شدند.